Τρίτη, 8 Δεκεμβρίου 2015

Ακόμα 600 εκατ. αδικίες τον χρόνο

Επιστολή μου στην εφημερίδα Καθημερινή, που όμως δεν δημοσιεύθηκε, αναφορικά με την ετήσια επιδότηση με 600 εκατ. ευρώ του συνταξιοδοτικού ταμείου της ΔΕΗ:


Σε επιστολή του κ. Παναγιώτη Ευσταθίου που δημοσιεύθηκε στις 19/11 στην Καθημερινή, αναφέρεται ότι η ετήσια επιχορήγηση του Οργανισμού Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ με 600 εκατ. ευρώ από τον προϋπολογισμό είναι δικαιολογημένη διότι «πρόκειται για αντιπαροχή που έχει αναλάβει το κράτος, έναντι περιουσίας του ασφαλιστικού φορέα, που είναι ενσωματωμένη στις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ». Η περιουσία αυτή, που υπερέβαινε τα 10 δις. ευρώ σύμφωνα με αναλογιστική μελέτη των εταιριών Prudential και της Wyatt, όπως αναφέρεται στην επιστολή, δημιουργήθηκε καθώς «η ΔΕΗ παρακρατούσε το 8% των ακαθάριστων αποδοχών των εργαζομένων» για «κύρια και επικουρική ασφάλιση, καλύπτουσα τους κλάδους Σύνταξης, Υγείας και Πρόνοιας» και επένδυσε μέρος του συγκεντρωθέντος ποσού «στις εγκαταστάσεις της».

Θεωρώ ότι για να αποκομίσει ο αναγνώστης πληρέστερη εικόνα για το θέμα, πρέπει να προστεθεί στα ανωτέρω στοιχεία ότι η αναλογιστική αυτή μελέτη, όπως έχει εξηγήσει ο κατ’ εξοχήν ειδικός στα θέματα του ασφαλιστικού συστήματος - και τακτικός αρθρογράφος της Καθημερινής - καθηγητής κ. Πλάτων Τήνιος, δεν στηρίζεται στις εισφορές (με αντίστοιχο τοκισμό τους), αλλά στις παροχές. Θεωρήθηκε δηλαδή ότι η ΔΕΗ είχε υποχρέωση να καλύψει ό,τι χρέος είχε δημιουργηθεί στο μέλλον με βάση το ύψος των συνταξιοδοτικών παροχών που είχαν θεσμοθετηθεί - παροχών που όμως ήταν εξωπραγματικές σε σχέση με τις εισφορές και που είχαν εξασφαλιστεί μέσω της καταχρηστικής χρήσης της πολιτικής ισχύος. Ως αποτέλεσμα, οι ασφαλισμένοι της ΔΕΗ, μόνο από το 2000 και μετά έχουν πάρει πάνω από 6 δισ. από τον κρατικό προϋπολογισμό, ποσό πολύ μεγαλύτερο από την αξία ολόκληρης της ΔΕΗ όταν έγινε η αποκρατικοποίηση.


Για τη συμπλήρωση της εικόνας, προσθέτω ότι η παρακράτηση εισφορών του ασφαλισμένου στο ΙΚΑ εργαζομένου στον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος με τους φόρους του πληρώνει τους μισθούς των εργαζομένων στη ΔΕΗ και συνολικά στο Δημόσιο, ανέρχεται σε 34,06% (12,50% εισφορές εργαζομένου και 21,56% εισφορές εργοδότη - με το ΕΤΕΑΜ τα αντίστοιχα ποσοστά διαμορφώνονται σε 15,50% και 24,56%, ήτοι συνολικά 40,06%). Τα ποσοστά αυτά, που η κυβέρνηση συζητάει να αυξήσει περαιτέρω, είναι από τα υψηλότερα παγκοσμίως.

Τέλος, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν στον τύπο (Καθημερινή 20/9/2014 και 3/7/2015, Πρώτο Θέμα, 8/3/2015), η μέση σύνταξη του συνταξιούχου του αμιγώς ιδιωτικού τομέα ανέρχεται σε 639,85 ευρώ, ενώ η μέση σύνταξη των συνταξιούχων της ΔΕΗ σε 1.373 ευρώ (με επιδότηση από τον προϋπολογισμό 2.200 ευρώ/συνταξιούχο/έτος για το ΙΚΑ έναντι περίπου 16.000 ευρώ/συνταξιούχο/έτος για τη ΔΕΗ). Ο μέσος μισθός του εργαζόμενου πλήρους απασχόλησης του ιδιωτικού τομέα ανέρχεται στα 1.244 ευρώ μεικτά – είναι δηλαδή κατά 382 ευρώ χαμηλότερος από αυτόν του συναδέλφου του πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στη ΔΕΗ (€1.626) και κατά 1.752 ευρώ χαμηλότερος αυτού της τεχνολογικής εκπαίδευσης (€2.997).

Δεν έχει συνυπολογιστεί η μηνιαία παροχή 150 ευρώ/εργαζόμενο της ΔΕΗ για καφέ και σάντουιτς, που θεσμοθετήθηκε φέτος (συνολικά 33 εκατ. ευρώ τον χρόνο).

Δύσκολη ζωή...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου