Δευτέρα, 23 Δεκεμβρίου 2013

Σε δουλεύουν, πολίτη!

Χειρόγραφες και κακογραμμένες στην πλειοψηφία τους, οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των βουλευτών που δημοσιοποιήθηκαν για έναν μόνο μήνα στον ιστότοπο της Βουλής τον Δεκέμβριο του 2013 αναφέρονται στα περιουσιακά στοιχεία των βουλευτών το 2011. Μας γνωστοποιούνται δηλαδή δύο χρόνια μετά την περίοδο αναφοράς, χωρίς δυνατότητα σύγκρισης με παρελθόντα έτη και για περιορισμένο διάστημα.

Αντιγράφω από το τελευταίο νομοσχέδιο – αυτό με τον φόρο ακινήτων που, ενώ παραμένει ίδιος με πέρυσι σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, με θαυματουργό τρόπο αναμένεται να αποφέρει έσοδα κατά 41,4% αυξημένα (άρθρο 14): «Πληροφορίες, τις οποίες ζητά εγγράφως η Φορολογική Διοίκηση από τον φορολογούμενο, πρέπει να παρέχονται εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την (…) κοινοποίηση του σχετικού αιτήματος, εκτός εάν ο φορολογούμενος προσκομίσει επαρκείς αποδείξεις για πιθανές δυσχέρειες». Υπενθυμίζω επίσης ότι πλέον η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων γίνεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά από τους φορολογουμένους (αρ. 14 παρ. 3, μεταξύ άλλων).

Η ίδια Βουλή, και συγκεκριμένα η Διεύθυνση Επιστημονικών Μελετών, επισημαίνει στην έκθεσή της για τον νόμο: «…το προτεινόμενο τεκμήριο νόμιμης κοινοποίησης οδηγεί σε συνέπειες τέτοιας έντασης – ουσιαστικώς στον νομοθετικό αποκλεισμό της δικαστικής προστασίας – οι οποίες παραβιάζουν τις ανωτέρω αρχές» (ενν. το δικαίωμα του πολίτη στην έννομη προστασία).

Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2013

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΕ!

Στη σελίδα 284 του νέου φορολογικού νομοσχεδίου του ΥΠΟΙΚ, υπάρχει η κυνική διαπίστωση ότι τον νέο φόρο ακινήτων, που μονιμοποιεί το «προσωρινό» χαράτσι και θα καταλογίσει φόρο στην περιουσία αυξημένο κατά 41,4% σε σχέση με φέτος, δεν θα μπορέσουν να πληρώσουν αρκετές χιλιάδες συμπολίτες μας. Αντιγράφω από την Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών των Ρυθμίσεων: "Από τη θέσπιση του νέου Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων αναμένονται να βεβαιωθούν συνολικά 3,25 δισ. ευρώ και να εισπραχθούν 2,65 δισ. ευρώ". Ήδη, ωστόσο, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των φορολογουμένων από φόρους περιουσίας έχουν αυξηθεί κατά 86%, από την αρχή του έτους, από 500 εκατ. στα 932 εκατ. (βλ. εδώ). Τους συμπολίτες μας αυτούς που δεν θα καταφέρουν να πληρώσουν το αδηφάγο κράτος αναμένουν διώξεις, κατασχέσεις, δημεύσεις περιουσιών, κ.α. αυτές όμως οι συνέπειες δεν αναφέρονται στην «Έκθεση Συνεπειών».